Barış Sohbetleri’ne Davetlisiniz!

“Barış Sohbetleri” serimiz kapsamında Duisburg-Essen Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü’nde araştırmalarını yürüten Delal Aydın’ın “Newroz: Eski Bir Bayram, Yeni Bir Umut” konuşmasına davetlisiniz. 19 Mart 2023, PazarSaat: 15.00-17.00Bavul Kunst und Kultur CafeAnnenstrasse 13, Berlin Newroz: Eski Bir Bayram, Yeni Bir Umut Bu sohbetimizde, antik çağlara dayanan bir bayram olan Newroz’un Kürtler tarafından nasıl bir direniş sembolü haline getirildiğinin hikayesini konuşacağız. Bu hikaye aynı zamanda Newroz’un umut inşa edici gücünün serüvenidir. Kürd…

Continue ReadingBarış Sohbetleri’ne Davetlisiniz!

Our statement of support for Prof. Dr. Şebnem Fincancı

October 28, 2022 The following is our statement in support of Prof. Dr. Şebnem Fincancı, one of Turkey’s leading human rights activists and an internationally-recognized forensic expert. She is the President of the Turkish Medical Association. About Prof. Dr. Fincancı About her detention EN / TR / DE We strongly condemn the arrest of our fellow, peace academic and esteemed researcher Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı following long-standing attacks. She…

Continue ReadingOur statement of support for Prof. Dr. Şebnem Fincancı

Wir singen unsere Lieder für den Frieden

Einladung zum Solidaritätskonzert im Rahmen der Kampagne: "Transnationalen Frieden und vertriebenes Wissen unterstützen" Datum: 28. Oktober 2022 / 19.00 - 24.00Veranstaltungsort: Oyoun Kultur NeuDenken gUG(Ehemalige Werkstatt der Kulturen) Die empfohlene Spende für den Eintritt beträgt 10 €. Adresse: Lucy-Lameck-Str. 32, 12049 Neuköln, Berlin.Telefon: +49 30 6805 0860Kontaktinformationen: https://oyoun.de/en/kontakt/ Liebe FriedensaktivistInnen, RechtsverteidigerInnen, AktivistInnen, AkademikerInnen, JournalistInnen, GewerkschafterInnen, KollegInnen und FreundInnen, In den letzten zehn Jahren haben wir weltweit eine Zunahme der Verfolgung…

Continue ReadingWir singen unsere Lieder für den Frieden

Şarkılarımızı Barış İçin Söylüyoruz

"Sınırlar Ötesinde Akademik Dayanışma" kampanyamızın bir parçası olan Dayanışma Konserimize Davetlisiniz! Tarih: 28 Ekim 2022 / 19.00 - 24.00Mekan: Oyoun Kultur NeuDenken gUG(Eski Werkstatt der Kulturen) Giriş için önerilen bağış tutarı 10 €'dur. Adres: Lucy-Lameck-Str. 32, 12049 Neuköln, Berlin.Telefon: +49 30 6805 0860İletişim bilgisi: https://oyoun.de/en/kontakt/ Sevgili barış destekçileri, hak savunucuları, aktivistler, akademisyenler, gazeteciler, sendikacılar, meslektaşlarımız ve dostlarımız, Son on yıldır, barış için mücadele edenlere karşı küresel zulüm ve otoriterliğin arttığına…

Continue ReadingŞarkılarımızı Barış İçin Söylüyoruz

We Sing Our Songs for Peace

Invitation to the Solidarity Concert As part of the Campaign: "Support Transnational Peace and Displaced Knowledge" Date: 28 October 2022 / 19.00 - 24.00Venue: Oyoun Kultur NeuDenken gUG(Former Werkstatt der Kulturen) The suggested donation for entry is € 10. Address: Lucy-Lameck-Str. 32, 12049 Neuköln, Berlin.Telephone: +49 30 6805 0860Contact details: https://oyoun.de/en/kontakt/ Dear peace supporters, rights defenders, activists, academics, journalists, trade unionists, colleagues and friends, Over the last decade, we have…

Continue ReadingWe Sing Our Songs for Peace

Gezi Davası Kararlarına Karşı BAK – Almanya Derneğinin Açıklaması:

Barış İçin Akademisyenler Almanya Derneği üyeleri ve destekçileri olarak, Gezi Davası sonucunda önümüze konulan ve aslında toplumsal muhalefete karşı rehin alma, göz dağı verme ve sindirme teşebbüsünden başka bir şey olmayan bu siyasi iktidar manevrasını görüyor ve itiraz ediyoruz.

Continue ReadingGezi Davası Kararlarına Karşı BAK – Almanya Derneğinin Açıklaması:

Statement against the recent attacks and call for solidarity from Academics for Peace – Germany

Türkçe As Academics for Peace – Germany (AfP – Germany), we would like to state our utmost concern regarding the recent debates on nepotism, inequality, and injustice caused by the neoliberal academic institutionalization. Since these debates have also included a smear campaign targeting the Academics for Peace (AfP) as a whole, we see this statement as a responsibility due to academic principles and solidarity, which constitute our primary founding purpose.…

Continue ReadingStatement against the recent attacks and call for solidarity from Academics for Peace – Germany

BAK-Almanya Derneği’nin son günlerdeki saldırılar karşısındaki açıklaması ve dayanışma çağrısıdır!

English Barış Akademisyenleri – Almanya (BAK Almanya) derneği olarak son dönemde neoliberal akademik kurumsallaşmanın ürettiği rekabet, eşitsizlik ve haksızlıkları eleştirmek adına yürütülen, ancak geldiği nokta itibariyle hem bir bütün olarak Barış Akademisyenlerini hem de belirli üyelerini hedef haline getiren tartışmalara ilişkin kaygılarımızı ve uyarılarımızı kamuoyuyla paylaşmayı akademik ilkelerimiz ve temel kuruluş amacımız olan dayanışma hedefimiz gereği bir sorumluluk olarak görüyor ve bu kısa açıklamayı takdirinize sunuyoruz. OHAL Komisyonu hiçbir hukuki…

Continue ReadingBAK-Almanya Derneği’nin son günlerdeki saldırılar karşısındaki açıklaması ve dayanışma çağrısıdır!

Urgent appeal to European Governments and EU Institutions: Take Action for Afghanistan’s scholars, researchers, and civil society actors

Open as PDF We, the undersigned higher education associations, networks, and leaders in the field of scholar protection, urge European governments and EU institutions to take immediate action to secure the lives and careers of Afghanistan's scholars, students, and civil society actors. Many of the undersigned organisations are leaders in the field of provision of support to researchers and scholars at risk. These include the Scholars at Risk Network (SAR),…

Continue ReadingUrgent appeal to European Governments and EU Institutions: Take Action for Afghanistan’s scholars, researchers, and civil society actors

Call for Solidarity with Sinem Mut and Anıl Kaya, Academics at Risk

Türkçe English Sinem Mut und Anıl Kaya sind nur zwei von hunderten WissenschaftlerInnen, die in der Türkei von den sich immer weiter faschisierenden, antidemokratischen Entwicklungen der letzten Jahre getroffen wurden und ihr Land verlassen mussten. Sinem Mut war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Gesundheitsmanagement der Hacettepe Universität, wo Sie Ihre Promotionsforschung betrieb. Anıl Kaya forschte an der Selçuk Universität zur Kunstgeschichte. Im Jahr 2012 wurden beide aufgrund Ihrer Teilnahme…

Continue ReadingCall for Solidarity with Sinem Mut and Anıl Kaya, Academics at Risk

Diyarbakır Hafızası: Arşiv ve Portal

“Bir Başka Hikâye” programının ikincisinde “Diyarbakır Hafızası: Arşiv ve Portal” projesi koordinatörü Nevin Soyukaya’yı konuk ettik. Diyarbakır'ın zengin kültürel mirası ve çokdilli, çokkültürlü, çokdinli yapısına ilişkin bilgiyi kayıt altına almayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan arşiv projesinin ayrıntılarını konuştuk.

Continue ReadingDiyarbakır Hafızası: Arşiv ve Portal

Our Statement of Solidarity with Journalist Erk Acarer

We stand in solidarity with our comrade, Erk Acarer, an experienced journalist known for his integrity and long struggle for truth. We condemn all organized groups for exerting violence to silence the word of peace and truth. Freedom of expression in search of truth is essential and cannot be prevented under any condition. We call upon all investigative law and judicial mechanisms to operate and reinstate democracy and justice.Academics for…

Continue ReadingOur Statement of Solidarity with Journalist Erk Acarer