Barış Sohbetleri’ne Davetlisiniz!

You are currently viewing Barış Sohbetleri’ne Davetlisiniz!

“Barış Sohbetleri” serimiz kapsamında Duisburg-Essen Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü’nde araştırmalarını yürüten Delal Aydın’ın “Newroz: Eski Bir Bayram, Yeni Bir Umut” konuşmasına davetlisiniz.

19 Mart 2023, Pazar
Saat: 15.00-17.00
Bavul Kunst und Kultur Cafe
Annenstrasse 13, Berlin

Newroz: Eski Bir Bayram, Yeni Bir Umut

Bu sohbetimizde, antik çağlara dayanan bir bayram olan Newroz’un Kürtler tarafından nasıl bir direniş sembolü haline getirildiğinin hikayesini konuşacağız. Bu hikaye aynı zamanda Newroz’un umut inşa edici gücünün serüvenidir. Kürd Teali Cemiyeti’nden başlayarak günümüze uzanan yüz yılı aşkın bir süre içinde, aralarındaki kesinti ve kopukluklara rağmen, bütün Kürt devrimcileri Newroz’un bu umut kurucu gücünü “yeniden” keşfettiler. Dahası, Newroz’u demirci önlüğünü bayrak yaparak zalim bir hükümdara karşı direniş başlatan Kawa efsanesiyle neredeyse doğallıkla birleştirdiler. Newroz böylece zulme karşı konumlandı ve yeni bir günü, yeni bir yılı ve yeni bir umudu işaret eder oldu.

Delal Aydın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne sunduğu yüksek lisans tezinde Newroz’un Kürt mobilizasyonunda bir mit olarak kurulumunu ele aldı. Binghamton Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ne sunduğu doktora tezinde ise 1990’lardaki Kürt gençlik hareketinin devrimci özne inşasına odaklandı. Duisburg-Essen Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü’nde Philipp Schwartz Girişimi bursiyeri olarak çalışmalarına devam eden Aydın’ın araştırma alanları siyaset sosyolojisi, devlet kuramları, özne oluşumu, toplumsal hareket kuramları, gençlik çalışmaları, ırk ve etnisite konularını kapsamaktadır.