Our Ethical Principles

Barış İçin Akademisyenler – Almanya Derneği, ayrımcılığın olmadığı bir ortam yaratmayı taahhüt eder ve tüm üyelerinin, onur ve saygı içinde muamele görme haklarını onaylar. Barış İçin Akademisyenler – Almanya, ayrımcılık, taciz, onura saldırı ve gözdağı vermeye karşı katı bir tavır alır. Barış İçin Akademisyenler – Almanya, eşit fırsat ilkesini, insan ve yurttaşlık haklarını benimseyen, kişisel özelliklere dayalı her tür ayrımcılığa karşı mücadele eden bir dernektir. Kişisel özellikler, örnek olarak, ırk, din, etnisite, sınıf, fiziksel veya zihinsel engel, yaş, göçmen veya vatandaşlık statüsü, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve toplum cinsiyet ifadesi, medeni ve ebeveyn hali, duygulanımsal ve cinsel eğilimi, hamilelik, tıbbi durum ve benzeri özellikleri kapsar ve bunlarla sınırlı değildir. Ayrımcı davranışı hoşgörmeyi ya da böyle bir davranışa boyun eğmeyi, işe almanın, değerlendirmenin, ücretin veya terfinin bir koşulu yapılmasına izin verilmez. Bir etik ihlal ihtimalini iyi niyetle bildiren kimse, bundan dolayı kınanmaz veya cezalandırılmaz. Barış İçin Akademisyenler – Almanya, taciz ve cinsel kabahat iddialarını çok ciddiye alır ve şikayet üzerine, disiplin tedbiri dahil olmak üzere adım atabilir. Barış İçin Akademisyenler – Almanya Derneği üyelerinin, yüksek profesyonel ve kişisel davranış standartlarını sürdürmelerini, bilgi ve kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmalarını, ve çıkar çatışmasından kaçınmalarını bekler ve umar.