Kabul etmedik, etmiyoruz!

This text is also available in English.

Dieser Text ist auch in deutscher Sprache verfügbar.

Türkiye’deki otoriter yönetimin üniversitelere yönelik saldırısı aralıksız devam ediyor! Barış İçin Akademisyenler Almanya (BAK-Almanya) Derneği olarak Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini yok sayan 1 Ocak 2021 tarihli rektör atamasını ve devamındaki gözaltıları kabul etmiyoruz. Bu suça ortak olmayacağız! metnini imzalamamızın beşinci yıldönümüne denk gelen bu atamayı bir tesadüf olarak görmüyoruz. 2016 yılında Cumhurbaşkanı’na bir olağanüstü hal KHK’sı ile üniversite rektörlerini tek başına atama yetkisinin verilmesiyle hız kazanan anti-demokratik bir sürecin ve otoriter yönetimin devamı olarak değerlendiriyoruz. Üniversitelerin; hukuksuz işten çıkarılmaların, KHK`ların, hak ihlallerinin, anti-demokratik uygulamaların ve iktidarın fütursuz kadrolaşma hırsının mekanları haline getirilmesine hayır diyoruz. Rektör seçimlerinin kaldırılması bu tablonun bir parçasıdır ve üniversitenin akademik özerkliği ilkesinin açık bir ihlalidir. Bu ihlale karşı çıkıyor, Boğaziçi Üniversitesi Senatosunun 2012 yılında kabul ettiği, bilimsel özgürlük ve yaratıcılığın önkoşulu olan bağımsız, demokratik ve özerk bir üniversite tesis etmeye dair ilkelerdeki ısrarını destekliyoruz.

BAK-Almanya Derneği olarak Boğazici öğrencilerinin, çalışanlarının, öğretim üyelerinin ve üniversitelerin özerk yapısını koruma mücadelesinin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

BAK-Almanya Derneği