Sınırlar Ötesi Akademik Dayanışma

English: Academic Solidarity Across Borders

Deutsch: Grenzenlose wissenschaftliche Solidarität

Son on yıldır, barış mücadelesi verenlere karşı yükselen küresel bir zulüm ve otoriterliğe şahitlik ediyoruz. Bu zor zamanlarda sizleri ulus ötesi barış, eşitlik ve sosyal adalete yönelik hareket ve inisiyatifleri desteklenmeye çağırıyoruz. Bu kampanya Türkiye devleti tarafından eleştirel görüşleri nedeniyle haksız yere cezalandırılan ve geçim kaynaklarını yitiren Türkiye’deki genç akademisyenlere maddi destek sağlamayı amaçlıyor. Almanya’da vergiden düşürebileceğiniz bağışlarınız sayesinde eleştirel düşüncenin sınırlar ötesinde gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz.

Biz Kimiz?

Ocak 2016’da Türkiye’nin Kürt illerinde devletin işlediği acımasız şiddet eylemlerini kamuoyuyla paylaşmak için 1128 akademisyen “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı Barış Bildirisini imzaladı. Basın açıklaması ve akademisyenlere yönelik ilk saldırıların ardından, sayıları 2000’i aşan akademisyen, destek için imza kampanyasına katıldı. Birçok meslektaşımız işini kaybetti, pasaportları iptal edildi veya pasaportlarına el kondu, saldırılara, fiziksel ve sözlü tehditlere maruz kaldı. Bazıları gözaltına alındı ve hapsedildi. Kanun Hükmünde Kararnameler ile yüzlerce imzacı kamu sektöründe çalışma hakkından yoksun bırakıldı ve büyük çoğunluğu, haklarında açılan bireysel ceza davalarında yargılandı. Tüm bu baskılara, tehditlere ve bitmeyen tacizlere rağmen, Barış İçin Akademisyenler, direnişe ve kolektif olarak birbirlerini desteklemeye ve ilk beyanları olan barışı savunmaya devam ettiler.

Bugüne kadar Barış İçin Akademisyenler birçok ödüle layık görüldü:

 • Aachen 2016 – Barış Ödülü
 • Johann-Philipp-Palm 2016 – Basın ve İfade Özgürlüğü Ödülü
 • Orta Doğu Çalışmaları Derneği 2016 – Akademik Özgürlük Ödülü
 • Diyarbakır Tabip Odası 2016 – Barış ve Demokrasi Ödülü
 • İnsan Hakları Derneği 2016 – Ayşe Nur Zarakolu Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü
 • Hrant Dink Vakfı 2016 – Uluslararası Hrant Dink Ödülleri
 • Halkevleri 2016 – Dayanışma Ödülü
 • Sosyal Demokrasi Vakfı 2016 – İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü
 • İstanbul Tabip Odası 2017 – Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü
 • Bilim İnsanları Risk Ağı 2018 – Düşünce Savunucusu Cesaret Ödülü
 • Suruç Aileleri Girişimi 2019 – Adalet ve Direniş Ödülü.

Almanya, ihraç edilen akademisyenler için ana istikametlerden biri oldu. Yukarıda bahsedilen akademik kolektif eylemin bir parçası olarak, Barış için Akademisyenler – Almanya e.V. (BAK – Almanya), 2017 yılında barış akademisyenleri ve destekçileri tarafından kâr amacı gütmeyen bir dernek olarak kuruldu. BAK – Almanya’nın temel hedefleri, insanların barış içinde bir arada yaşamasına hizmet etmek, zulüm gören ve risk altındaki akademisyenlerin yanı sıra benzer durumdaki öğrencileri de desteklemek, ve bilimde ifade özgürlüğünü teşvik etmektir. BAK – Almanya kendisini, insan hakları örgütleri, STK’lar, akademisyenler için ve akademisyenlerin karşılaştığı hak ihlalleri üzerine çalışan basın mensupları için uluslararası bir “merkez” olarak konumlandırır.

BAK – Almanya, 2016 yılından bu yana Türkiye’deki akademisyenlere ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik sistematik insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor:

 • Almanya’daki Türkiyeli diaspora ile dayanışma toplantıları,
 • Türkiye’deki baskılar ve devam eden mahkemeler hakkında Alman ve uluslararası akademiye, kamuoyunu bilinçlendirmeleri için açık mektuplar,
 • Türkiye’deki tutuklu akademisyenlere yönelik basın açıklamaları ve savunuculuk çalışmaları,
 • Almanya’daki meslektaşlarla akademik çalıştaylar,
 • Çeşitli STK’larla iş birliği içinde açık seminer dizileri, film gösterimleri, düzenli çevrimiçi seminerler.

Şu anda derneğin, Almanya çapında otuz farklı üniversiteye veya akademik kuruma bağlı 80’den fazla üyesi bulunmaktadır. Üyelerimiz, Almanya’nın hemen hemen her federal eyaletinde akademik ve sivil çalışmalara aktif olarak katılıyor. Barış İçin Akademisyenler, Türkiye dışında yalnızca Almanya’da değil, aynı zamanda Fransa, Birleşik Krallık, ABD ve Kanada’da da üyeleri ve destekçileri olan, diğer Avrupa ülkelerindeki ve çeşitli coğrafyalardaki barış savunucuları tarafından desteklenen uluslararası bir ağdır.

Bu fotoğraf 10 Şubat 2017’de polisler, ihraç akademisyenlerin öğrencileri ile birilikte yaptığı basın açıklamasını engellemek için Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsüne zorla girerken çekildi.

Sınırlar Ötesi Barışı ve Sürgündeki Eleştirel Düşünceyi Desteklemeye Çağrı

Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) tarafından desteklenen bu kampanya, Türkiye’de “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için zulüm gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ve araştırma görevlilerini desteklemeyi amaçlamaktadır. 2212 imzacı arasında, görev süreleri askıya alınan 734 doktora öğrencisi, araştırma görevlisi ve genç akademisyen bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımız çoğunlukla günümüz Türkiye’sinin sosyal ve tarihi sorunları üzerinde çalışan çeşitli sosyal bilim alanlarından geliyorlar.

Ancak çoğu, seyahat yasakları ve pasaportlarına el konulması nedeniyle Türkiye’den ayrılamıyor. Bunların arasında ise 160 öğrencinin çeşitli ailevi ve sağlık sorunları için acil mali desteğe ihtiyacı var.

Nasıl destek verebilirim?

BAK – Almanya, düzenli telefon görüşmeleri yoluyla risk altındaki akademisyenlerin / öğrencilerin durumunu yakından takip ediyor ve aynı zamanda acil ihtiyaçları olanları destekleyecek mekanizmalar araştırıyor. Bu kampanya özelinde ise zor durumdaki öğrenciler için bir bağış hesabı oluşturduk. BAK – Almanya kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olduğundan, tüm bağışlar makbuz yoluyla vergiden düşülebilir.